ZLOŽENKE IN MEDIJI
2. objava
3. objava
 
KONTAKTI
0590 73 138 - recepcija
0590 73 140 - faks
0590 73 139 - soc. služba
0590 73 137 - kuhinja
030-643-243 - dežurni telefon medicinske sestre

ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA

V domu Danijela Halasa zagotavljamo primarno zdravstveno dejavnost. Zdravnik infektolog prihaja dvakrat tedensko po dogovorjenem urniku.  V času njegove odsotnosti in ob spremembah zdravstvenega stanja naših stanovalcev zagotavljamo prihod dežurne zdravniške službe iz zdravstvenega doma Lendava.

Poleg primarne zdravstvene dejavnosti sodelujemo tudi z zunanjimi  sodelavci, enkrat mesečno prihaja zdravnik psihiater.  Z zdravili in drugimi zdravstveno  negovalnimi pripomočki nas oskrbuje lekarna Črenšovci.

Zdravstveno nego in oskrbo v domu Danijela Halasa izvaja zdravstveno - negovalni tim, ki ga sestavljajo osebni zdravnik, diplomirana medicinska sestra, ki je nosilka zdravstvene nege, zdravstveni tehniki, bolnicarji,  in delovni terapevti.
Glede na potrebe stanovalcev, ki so odvisne od zdravstvenega stanja posameznega stanovalca in v skladu z merili v  Domu nudimo tri tipe zdravstvene nege, in sicer:

Zdravstvena nega I - Storitve se nanašajo na gibalno neovirane stanovalce, ki imajo lažje duševne motnje, stabilne kronicne bolnike in vse tiste, ki jim nudimo splošen nadzor, izvajamo pri njih vzgojno delo in naslednje zdravstvene storitve: manjši prevezi, priprava zdravil, opazovanje stanja, merjenje vitalnih funkcij.

Zdravstvena nega II - Storitve se nanašajo na delno gibalno ovirane, delno inkontinentne, nestabilne somatske in duševne bolnike, ki jim poleg nadzora in zdravstveno vzgojnega dela nudimo naslednje storitve: aplikacija klizme, srednji in veliki prevezi, kateterizacija ženske, kontrola odvajanja, aplikacija odvajal, aplikacija kisika.

Zdravstvena nega III - Storitve se nanašajo na gibalno ovirane bolnike, ki so odvisni od zdravstvenih delavcev zaradi fizične ali psihične prizadetosti. Ti stanovalci potrebujejo nadzor in zdravstveno nego 24 ur neprekinjeno. Imajo težje duševne motnje in druga akutna stanja, stanja po operaciji. Medicinski postopki trajajo več kot eno uro.

Delavci zdravstveno negovalnega tima se redno udeležujemo izobraževanj, ki nam pomagajo pri izvajanju zdravstvene nege in poznavanju gerontologije. Izvajamo tudi interna izobraževanja s področja demence, znanje le teh izobraževanj lahko aktivno uporabimo na enoti varovanega oddelka.

Delavci službe zdravstvene nege in oskrbe se trudimo, da vse stanovalce Doma enako obravnavamo, spoštujemo njihovo avtonomijo ter osebnost. Podpiramo aktivizirajoco zdravstveno nego, kar pomeni, da stanovalce aktivno vključujemo v proces oskrbe in jim pomagamo samo pri tistih aktivnostih, katere sami ne morejo opraviti. V proces oskrbe vključujemo tudi svojce, ki so nepogrešljivi in predstavljajo stalen vir podatkov o potrebah stanovalcev.

Osebna zdravnica, dr. Ljiljana Velemirov,  predvidoma prihaja v sredo popoldne med 14. 30 in 20. 00 uro.

Psihiater, dr. Istvan Hagymas, prihaja v dom, v popoldanskem času, ob naslednjih terminih:

08. april 2019

13. maj 2019

10. junij 2019

8. julij 2019

19. avgust 2019

09. september 2019

07. oktober 2019

11. november 2019

09. december 2019

Pridružujemo si pravico do spremembe navedenih terminov, v kolikor nas psihiater oz. ZD Lendava obvesti, da je zdravnik za predviden termin odsoten. Hvala za razumevanje.

 
DOGODKI
Sivka
66447273 2099799966812386 6234853699747840 o

V okviru delovne terapije je potekala sivkina delavnica, kjer so stanovalci najprej nabrali...

Sladoledni piknik z otroci
65131773 2067298816729168 7090541928210497536 o

Otroci iz Vrtca Velika Polana so nam ob zaključku šolskega leta prišli predstavit delček tega...

VEČ DOGODKOV
facebook

Na naših spletnih straneh uporabljamo le LASTNE PIŠKOTKE.Če želite izvedeti več o piškotkih, kliknite na več o piškotkih.

Če sprejmete piškotke, kliknite na