ZLOŽENKE IN MEDIJI
2. objava
3. objava
 
KONTAKTI
0590 73 138 - recepcija
0590 73 140 - faks
0590 73 139 - soc. služba
0590 73 137 - kuhinja
030-643-243 - dežurni telefon medicinske sestre

ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA

"Zdravstvena nega je zdravstvena disciplina, ki obravnava posameznika, družino in družbeno skupnost v času zdravja in bolezni s ciljem, da se doseže čim višja stopnja zdravja. Naloga zdravstvene nege je omogočati varovancem njihovo neodvisnost pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti, krepitev in ohranjanje zdravja, negovati bolne in sodelovati v procesu zdravljenja in rehabilitacije. Kot integralni del zdravstvenega sistema obsega promocijo zdravja, preprečevanje obolevanja ter zdravstveno nego telesno in duševno bolnih ter invalidov vseh starosti v zdravstvenih ustanovah in v lokalnih skupnostih. Področje delovanja je specifično in fleksibilno in je odvisno od potreb ljudi, organiziranosti zdravstvenega sistema, dostopnosti do zdravstvene službe in različnih virov«.

V domu Danijela Halasa zagotavljamo primarno zdravstveno dejavnost. Zdravnik infektolog prihaja dvakrat tedensko po dogovorjenem urniku.  V času njegove odsotnosti in ob spremembah zdravstvenega stanja naših stanovalcev zagotavljamo prihod dežurne zdravniške službe iz zdravstvenega doma Lendava.

Poleg primarne zdravstvene dejavnosti sodelujemo tudi z zunanjimi  sodelavci, enkrat mesečno prihaja zdravnik psihiater.  Z zdravili in drugimi zdravstveno  negovalnimi pripomočki nas oskrbuje lekarna Črenšovci.

 

Zdravstveno nego in oskrbo v domu Danijela Halasa izvaja zdravstveno - negovalni tim, ki ga sestavljajo osebni zdravnik, diplomirana medicinska sestra, ki je nosilka zdravstvene nege, zdravstveni tehniki, bolnicarji,  in delovni terapevti.
Glede na potrebe stanovalcev, ki so odvisne od zdravstvenega stanja posameznega stanovalca in v skladu z merili v  Domu nudimo tri tipe zdravstvene nege, in sicer:

Zdravstvena nega I - Storitve se nanašajo na gibalno neovirane stanovalce, ki imajo lažje duševne motnje, stabilne kronicne bolnike in vse tiste, ki jim nudimo splošen nadzor, izvajamo pri njih vzgojno delo in naslednje zdravstvene storitve: manjši prevezi, priprava zdravil, opazovanje stanja, merjenje vitalnih funkcij.

Zdravstvena nega II - Storitve se nanašajo na delno gibalno ovirane, delno inkontinentne, nestabilne somatske in duševne bolnike, ki jim poleg nadzora in zdravstveno vzgojnega dela nudimo naslednje storitve: aplikacija klizme, srednji in veliki prevezi, kateterizacija ženske, kontrola odvajanja, aplikacija odvajal, aplikacija kisika.

Zdravstvena nega III - Storitve se nanašajo na gibalno ovirane bolnike, ki so odvisni od zdravstvenih delavcev zaradi fizične ali psihične prizadetosti. Ti stanovalci potrebujejo nadzor in zdravstveno nego 24 ur neprekinjeno. Imajo težje duševne motnje in druga akutna stanja, stanja po operaciji. Medicinski postopki trajajo več kot eno uro.

Delavci zdravstveno negovalnega tima se redno udeležujemo izobraževanj, ki nam pomagajo pri izvajanju zdravstvene nege in poznavanju gerontologije. Izvajamo tudi interna izobraževanja s področja demence, znanje le teh izobraževanj lahko aktivno uporabimo na enoti varovanega oddelka.

Delavci službe zdravstvene nege in oskrbe se trudimo, da vse stanovalce Doma enako obravnavamo, spoštujemo njihovo avtonomijo ter osebnost. Podpiramo aktivizirajoco zdravstveno nego, kar pomeni, da stanovalce aktivno vključujemo v proces oskrbe in jim pomagamo samo pri tistih aktivnostih, katere sami ne morejo opraviti. Delo negovalcev je torej učenje in podpora. V proces oskrbe vključujemo tudi svojce, ki so nepogrešljivi in predstavljajo stalen vir podatkov o potrebah stanovalcev.

 

 


 
DOGODKI
Miklavževanje
24958858 1358160984309625 7347440421728744943 o

Obiskal nas je dobri mož Miklavž. S svojim obiskom je razveselil otroke zaposlenih in stanovalce...

Izlet po bližnjih krajih
IMG 5812

Z nekatrimi stanovalci smo se takoj po zajtrku odpravili na krajši izlet po bližnjih krajih....

VEČ DOGODKOV
facebook

Na naših spletnih straneh uporabljamo le LASTNE PIŠKOTKE.Če želite izvedeti več o piškotkih, kliknite na več o piškotkih.

Če sprejmete piškotke, kliknite na